NOA Sector Grootbedrijven (SGB)

Sector Grootbedrijven is de afdeling waarin de “grote afbouwbedrijven” zijn gebundeld.

Voor hen organiseren we  interessante bijeenkomsten, studiereizen en projecten.  

Over NOA Sector Grootbedrijven
NOA Sector Grootbedrijven (SGB) is een vereniging van en voor grote afbouwbedrijven, die lid zijn van NOA. De activiteiten van onze vereniging zorgen er bij uitstek voor dat de grotere afbouwbedrijven in Nederland:

  • elkaar beter leren kennen;
  • waardevolle contacten opdoen;
  • op de hoogte worden gesteld van interessante ontwikkelingen in hun vakgebied;
  • ideeën opdoen over heikele punten binnen hun individuele bedrijfsvoering;
  • van elkaars ervaringen leren.

De leden van SGB komen regelmatig bijeen. Ongeveer eens per kwartaal (dus vier keer) organiseren we een bijeenkomst waar verschillende thema’s de revue passeren. Eén keer per jaar leggen de leden een driedaags buitenlands bezoek af.

Waarom is een lidmaatschap van SGB van belang?
Leden van  SGB krijgen  tijdens de bijeenkomsten voldoende gelegenheid om ondernemersvraagstukken en bedrijfsorganisatorische zaken met collega’s te bespreken. Omdat leden allemaal in de afbouwbedrijfstak opereren en van een zekere grootte zijn, zien we dat iedereen te maken heeft met (vaak) dezelfde problematieken. Doordat niet iedereen dezelfde ‘tak van sport beoefent’ en een eigen bedrijfsfilosofie heeft levert dit per thema verrassend andere ervaringen en aandachtspunten op. Leden durven elkaar tijdens bijeenkomsten waardevolle adviezen te geven, Ook leggen leden onderling relaties, die al zeer vaak hebben geresulteerd in het voor elkaar uitvoeren van werkzaamheden en in gezamenlijk optrekken bij bouwprojecten.

Waar komen SGB-leden bijeen:
Voor onze activiteiten zoeken we keer op keer een nieuwe, inspirerende locatie. We nemen een kijkje in de keuken van een (bouwgerelateerd) bedrijf, of gaan juist ‘out-of-the-box’. Dat levert interessante bedrijfsbezoeken op, waarbij we ook altijd een ruimte hebben om als leden onder elkaar over thema’s en actualiteiten te spreken. We geven een greep uit de locaties waar we afgelopen jaren hebben vergaderd:

A&O Services
Fermacell
Würth
Savantis
De Bruyn Intergips
FNV
Bedrijfschap Afbouw
NOA
Knauf
Burggraaff woningfabriek
Spaansen Cascobouw en zandwinning
Groot Afbouw
Wouters Afbouw
MAT Afbouw
Installatiebedrijf van Delft

Altrex
Gyvlon
Afbouw de Helpermolen
Galaxy Telefony
Arti'70 Standbouw
Greenworks Academy Breda
Van Nelle Fabriek
Xella
Relius
Brander
Sigma Coatings
Dubotechniek Energiebesparing
Pluimers Isolatiebedrijf
Coface Credietverzekering
Pon Autos
Calduran Kalkzandsteen
Twee Snoeken / Bouwconnect
Sto Isoned
Bouwend Nederland
IJsselhotel
Strikolith
CTB Automatisering
Hotel New York
Van Buuren Bouwmaterialen
Van der Ven Vloertechniek
Kasteel Maurick
Monier Dakpannen
DPG
Bouwmaterialenhandel Deurne
System Flex
Leoxx Vloerbedekking
SKG-IKOB Certificatie
Merford geluidsisolatie
BIT Datacentre
Wiltec Kantoorbenodigdheden
Delo
Winters Bouwbedrijf
Hurks Betonfabriek
Takkenkamp Gevelonderhoud en Isolatie
Arpa Opleidingen

Welke thema’s komen aan bod:
Elk kwartaal krijgt u tijdens een bijeenkomst een interessante gastheer/vrouw voorgeschoteld en behandelen we interactief allerhande thema’s. Leuk en leerzaam, maar waar hebben we het dan over? Om een goed beeld te schetsen, geven we maar gewoon een overzicht van onderwerpen die afgelopen jaren aan de orde zijn geweest.   (Leden kunnen met voorstellen komen)

Alle gastheren / bedrijven waar we vergaderd hebben

CAO Afbouw
Keerpunt re-integratie
Wuthrich / NOA verzekeringsdienst
Het Neerlandsch Stucgilde
GBT Spacksilo
Arbeidsinspectie
Will2Sustain
Berenschot
Verzekeringen
Afbouwkeur
Private Kwaliteitsborging
Zet Solutions Digitaal factureren
Flexibele schil
Bedrijfschap Afbouw over thermografie
TBA-Totaal
NOA: Div. Algemene onderwerpen
Cobouw Bouwberichten
Cyber Security
PBM’s
Luchtdicht Bouwen
Inkoop Automatisering
VHP
Projectontwikkeling / Retail
Coficient B.V.
BouwhulpGroep.
Hoofd inkoop BAM
Werkkostenregeling
Leanplanning
Lean
Mobiele telefonie
Duurzame inzetbaarheid
Arbeidsomstandigheden
BuildSight
Pre Sense / Bernie van Megen
Algemene voorwaarden
Raad voor de Arbitrage
AFNL
TNO
Functiewaardering
Coface Credietverzekering
WB.V. Het Oosten
Stichting Vakbewijs Nederland
IB Informatie Beheer
Van Gorcom Advocaten
WKA
DBA
WAS
Identificatieplicht / Paspoorten
Bouwen op de 20e verdieping
Duurzame inzetbaarheid
Wurgcontracten
Wet Private Kwaliteitsborging
Geschillenbeslechting
Crowd Funding
Schuldsanering
Arboklacht
Busje van de zaak
Dispensatie reiskosten en –uren
OR
Oplevering
ZZPers
Stroppenpot Faillissement
Pensioen
Dikke werknemer
Vakantiespreiding
Het maken en beruiken van Apps
Schulden van werknemers
Duurzame inzetbaarheid
Pensionado’s wat extra geven
T-MC Keuze van automatisering

Reis:
Een keer per jaar maken de leden van NOA Sector Grootbedrijven een gezamenlijke reis. Opvallend is dat bijna altijd alle leden deelnemen aan deze activiteit. Alhoewel er altijd “technische” onderwerpen op het programma staan heeft de reis toch een informeel doel. Door de reizen krijgen de leden, nog beter dan bij de bijeenkomsten die we elk kwartaal organiseren, ruim de gelegenheid nader met elkaar kennis te maken. Men is min of meer drie dagen tot elkaar veroordeeld. Tijdens de reizen werden contacten nader geïntensiveerd en kennis uitgewisseld. We vertrekken veelal op woensdagavond en zijn dan zaterdag aan het begin van de middag weer in het land. Inmiddels hebben we al vele Europese reisdoelen aangedaan. Steden zoals o.m. Parijs,  Nantes, , Berlijn, Milaan, Stockholm, Praag, Barcelona, Stuttgart, Sevilla, Boedapest, Edinburgh, Valencia, Florence,  Sienna, Berlijn, Boekarest, Istanbul, Frankfurt, Parijs, Antwerpen, Madrid, Malaga, Granada, Tarragona  hadden het voorrecht ons te mogen begroeten.

Lidmaatschapscriteria
SGB is een vereniging van “grote” afbouwbedrijven. Wij vinden niet dat groot zich laat meten in een minimum aantal personeelsleden of vierkante meters van het bedrijfspand, maar hebben wel criteria geformuleerd, die bepalen of een afbouwbedrijf lid kan worden van NOA Sector Grootbedrijven . De lidmaatschapscriteria zijn:
• Lid van NOA
• Omzet > € 5 miljoen
• Directie en kaderfunctionarissen
• De bereidheid om in redelijkheid ervaringen en meningen te delen
• Goede naam en faam bij collega bedrijven

Jaarlijkse contributie:
€ 2300,- ex. BTW

Hierbij is inbegrepen:
• Deelname aan bijeenkomsten met aansluitend diner (standaard aanvangstijd 13:00 uur)
• Deelname aan buitenlandse reis met één of twee personen