Afbouwbranche
Brancheverenigingen uit de afbouwbranche.

Onder de afbouwbranche valt uitvoeren van stucadoorswerk, gepleisterde gevelisolatie en sierpleisterwerk; het plaatsen van scheidingswanden opgebouwd uit blokken of platen; plafondafwerkingen waaronder systeemplafonds en afwerkvloeren en terrazzo.

NOA Sector Grootbedrijven

Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie

     
NOA Sector Grootbedrijven
Branchevereniging van grote afbouwbedrijven (afdeling van NOA)
Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie LSGI
Branchevereniging van gevelisolatiebedrijven
Nederlandse Ondernemers- vereniging van Afbouwbedrijven NOA
Branchevereniging van afbouwbedrijven
     
Isolatiebranche
Brancheverenigingen werkzaam op het gebied van thermische isolatie.

Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie

Vereniging van Erkende Na- Isolatiebedrijven in Nederland VENIN
Branchevereniging
Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie LSGI
Branchevereniging
Nederlandse Isolatie Industrie - NII
Overkoepelende organisatie van brancheverenigingen van leveranciers van isolatiematerialen
Stybenex
Branchevereniging van fabrikanten van geŽxpandeerd polystyreenschuim EPS

MWA
Mineral Wool Association Benelux

 

NVPU
Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-Fabrikanten

Cosmin
Centrum voor Onderzoek en Studie van Minerale Isolatiematerialen in Nederland

Lijmbedrijven
Branchevereniging bedrijven die kalkzandsteenwanden maken.  
(Geen metselwerk.)
Het gaat om wanden opgebouwd uit elementen of blokken die in het werk verlijmd worden.
Wanden vervaardigd uit elementen zijn veelal dragende / constructieve wanden.
Bij blokken gaat het veelal om niet dragende scheidingswanden.

         
Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven VKL
Branchevereniging
     
Overigen

 

     
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond Nederlandse Architekten BNA
Branchevereniging van architecten

Meer Architectensites
Vereniging van Steiger- en Hoogwerk- bedrijven VSB
Branchevereniging van steigerbouwbedrijven en -leveranciers
Nederlandse Stichting Geluidhinder NSG
Informatiecentrum over geluidshinder / geluidsisolatie
Overige brancheverenigingen        

logo

Aedes
Branchevereniging van woningbouwverenigingen / -stichtingen
CNV Hout- en Bouwbond
Branchevereniging van werknemers in de bouw
FNV Bouw- en Houtbond
Branchevereniging van werknemers in de bouw
       

Toelichting
Niet al deze instellingen zijn echte brancheverenigingen. Het zijn echter wel allen instellingen waarin veelal meerdere bedrijven gebundeld zijn en / of welke voorlichting geven over hun vakgebied. We hebben het specialisme onder de naam van de instelling vermeld maar realiseren ons daarbij zeker niet volledig te zijn. Meer info te vinden door door te klikken....

Terug naar de links pagina