Adviseurs / Instellingen

 

Stichting ESA-Vloerkeur

ˇ        Erkenningsregeling voor het Stukadoors- en Afbouwbedrijf

ˇ        Erkenningsregeling voor het Vloeren- en Terrazzobedrijf

ˇ        Erkenningsregeling voor het Plafond- en Wandmontagebedrijf

Klovenier 1

3905 PN  Veenendaal

T:  0318-542067

F:  0318-543312

E:  info@esa-stukadoor.nl en info@vloerkeur.nl

W: www.esa-stukadoor.nl en www.vloerkeur.nl

 

Erkenningsregeling voor het Stukadoors- en Afbouwbedrijf

 

Waarom werken met het Erkende Stukadoors- en Afbouwbedrijf?

Een kwaliteitsbewuste opdrachtgever of bouwer gaat natuurlijk het liefst met een betrouwbare partner in zee. Een Stukadoors- en Afbouwbedrijf met een Erkende en herkenbare kwaliteit. Voor deze specialistische bedrijfstak bestaan helaas geen wettelijke eisen van de vakbekwaamheid meer. Dus hoe weet u nu dat u te maken heeft met een bonafide bedrijf?

De Stichting ESA-Vloerkeur heeft daarom een speciaal pakket ontwikkeld waaraan gekwalificeerde bedrijven moeten voldoen om het wettelijk beschermde logo te mogen voeren. Voor alle zekerheid dus.

Het Erkende bedrijf en de opleidingseisen.

Door een operationeel opleidingsplan houdt men de kennis op peil. Binnen een professioneel Erkend Stukadoors- en Afbouwbedrijf heeft men verstand van materialen en technieken. Juist het doeltreffend verzorgen van goed "ambachtelijk" werk vraagt om stelselmatig geactualiseerde vakkennis en kunde van de medewerkers van het Erkende bedrijf. En daar werkt men aan met verstand van zaken.

Het Erkende bedrijf en de richtlijnen.

Op het werken met onbetwiste richtlijnen (BRL en HAO) kan men zo'n bedrijf ook aanspreken. Ook aan de gebruikte materialen en gereedschappen worden eisen gesteld. Want dat is al het halve werk.

Het Erkende bedrijf en het betalingsgedrag.

De hoofdaannemer loopt risico's als de onderaannemer zijn premies niet afdraagt. Een Erkend bedrijf wordt daarop gecontroleerd. Ook op dit punt sluit het werken met een Erkend bedrijf zeker voor de hoofdaannemer en eigen bouwer onnodig risico uit. Voor alle zekerheid.

Het Erkende bedrijf en ARBO en MILIEU.

Een goed beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en het milieu, staat ook bij de overheid hoog in het vaandel. Een Erkend bedrijf verklaart daarom bij zijn werk alle wettelijke eisen na te leven. Bewust omgaan met het vak.

Het Erkende bedrijf en de administratie.

Deze bedrijven hebben hun administratie goed op orde. Offertes zijn helder en duidelijk. Zo wordt er al in een vroegtijdig stadium aangegeven of er sprake is van meer- en minderwerk. Al met al, een bijdrage aan het voorkomen. Voorkomen van ongewenste geschillen.

Het Erkende bedrijf en de controle.

Met enige regelmaat worden onderhanden projecten en de bedrijfsvoering onaangekondigd door onafhankelijke deskundigen gecontroleerd. Zou onverhoopt blijken dat het betrokken Erkende bedrijf niet meer aan de vereisten voldoet, kan de door de ESA afgegeven Erkenning worden ingetrokken. Een Erkenning is waardevol.

Het Erkende bedrijf is herkenbaar aan het ESA-logo. Een lijst met Erkende bedrijven in een goede geografische spreiding kan men bij het secretariaat (telefoon 0318-542067) aanvragen of op www.esa-stukadoor.nl zelf opzoeken.

Vloerkeur: Erkenningsregeling voor het Vloeren- en Terrazzobedrijf

"Kwaliteit omdat we dat garanderen, logistiek omdat we dat beheersen en kennis omdat vloeren leggen ons vak is"

Vloeren vormen de basis.

De Vloer. Het onderdeel in een bouwwerk waarop alles rust, maar ook waarop we werken, winkelen, sporten en wonen. Het thema verbeeldt de vloer die wordt 'belast' door gebruikers. 'Vloeren vormen de basis' onderschrijft de voorname positie die vloeren zowel op functioneel als op esthetisch gebied innemen in ons bestaan.

Toegevoegde waarde Vloerkeur-bedrijf.

Een Vloerenbedrijf, aangesloten bij de stichting Vloerkeur, staat garant voor een hoogwaardig product. Het keurmerk kenmerkt de toegevoegde waarden van een Vloerkeur-bedrijf: gegarandeerde kwaliteitsvloeren tegen marktconforme prijzen, deskundigheid en goed advies, technische kennis, inzicht in logistieke processen en controle op en bewaking van het vereiste kwaliteitsniveau.

Stichting ESA-Vloerkeur

Stichting ESA-Vloerkeur is een onafhankelijke stichting die vorig jaar is ontstaan uit een fusie tussen de Stichting ESA en Stichting Vloerkeur.De Stichting heeft nu het beheer over een drietal Erkenningsregelingen in de Afbouwbranche. Vanuit de vloerensector zijn inmiddels zestig professionele vloerenbedrijven erkend. Het productaanbod bestaat uit zandcement-, gietdek-, monoliet-, industrie-, terrazzo- en kunststofvloeren. De stichting heeft het vakmanschap van de aangesloten bedrijven vastgelegd in heldere en duidelijke voorschriften en werkwijzen. Op initiatief van de stichting wordt de naleving hiervan regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Ook draagt de Stichting ESA-Vloerkeur zorg voor een continue kwaliteitsverbetering en -controle van producten en processen van de Erkende bedrijven.

Het Erkende bedrijf is herkenbaar aan het paarse logo. Een lijst met Erkende bedrijven in een goede geografische spreiding kan men bij het secretariaat (telefoon 0318-542067) aanvragen of op www.vloerkeur.nl zelf opzoeken.

Erkenningsregeling voor het Plafond- en Wandmontagebedrijf

Een kwaliteitsbewuste opdrachtgever gaat natuurlijk het liefst met een betrouwbare partner in zee. Een Plafond- en Wandmontagebedrijf met een Erkende en herkenbare kwaliteit, bijvoorbeeld! De onafhankelijke Stichting ESA-Vloerkeur heeft een specifiek eisen pakket waaraan gekwalificeerde bedrijven moeten voldoen om het wettelijk beschermde logo Erkend Plafond- en Wandmontage-bedrijf te mogen voeren.

Een Erkend Plafond- en Wandmontagebedrijf werkt volgens onbetwiste richtlijnen (BRL en HAO) en gebruikt de juiste materialen en gereedschappen. Zodoende heeft een Erkend Plafond- en Wandmontagebedrijf verstand van materialen en technieken.

De hoofdaannemer loopt risico’s als de onderaannemer zijn premies niet afdraagt. Een Erkend Plafond- en Wandmontagebedrijf wordt daarop gecontroleerd. Daarom sluit het werken met een Erkend bedrijf zeker voor de hoofdaannemer en eigen bouwer onnodig risico uit.

Natuurlijk hebben Erkende Plafond- en Wandmontagebedrijven hun administratie goed op orde. Offertes zijn helder en duidelijk. Zo wordt er al in een vroegtijdig stadium aangegeven of er sprake is van meer- of minder werk.

Regelmatig worden onderhanden projecten en de bedrijfsvoering van het Erkende Plafond- en Wandmontagebedrijf door onafhankelijke deskundigen gecontroleerd. Zou onverhoopt blijken dat het betrokken Erkende bedrijf niet meer aan de vereisten voldoet, kan de door de Stichting ESA-Vloerkeur afgegeven Erkenning worden ingetrokken.

Het Erkende Plafond- en Wandmontagebedrijf, daar kunt u op bouwen!

Meer informatie over het Erkende Plafond- en Wandmontagebedrijf kunt u vinden op de website van de Stichting ESA-Vloerkeur, www.esa-afbouw.nl.

VLOERKEUR IS ER VOOR DE VLOERENBEDRIJVEN. Vloerkeur dient evenzeer de belangen van het vloerenbedrijf en haar personeel. Zo houden Vloerkeurbedrijven hun vaktechnische kennis voortdurend up to date.

Dit betreft niet alleen de zaken die direct met vloeren te maken hebben maar ook bedrijfsfuncties als marketing, administratie en automatisering. Hierdoor beschikken erkende Vloerkeurbedrijven over sterke concurrentievoordelen en een goede marktpositie. Ook dit is uiteindelijk in het voordeel van de opdrachtgever die baat heeft te werken met een gezond bedrijf dat continuīteit kan garanderen.

VLOERKEURBEDRIJVEN, OVERAL, VOOR ELKE VLOER.

Vloerkeurbedrijven vindt u in heel Nederland. Het belang van een erkenning wordt door de branche ingezien en het aantal aanmeldingen neemt dan ook nog steeds toe. De Vloerkeur-erkenning bestrijkt het complete vloerenveld: afgewerkte monolietvloeren, cementgebonden dekvloeren en dekvloeren op basis van kunststoffen, bedrijfsvloeren en anhydriet vloeivloeren. Maar daarnaast natuurlijk ook traditionele terrazzovloeren en siergrindvloeren. Kortom voor alle vloeren en in elke regio is er een Vloerkeurbedrijf. Wie zekerheid wil, staat op Vloerkeur